Πλαστικός Χειρουργός Μάνος Παντελίδης | Πλαστική Χειρουργική & Lasers

Δ/ντής Πλαστικής χειρουργικής 251 ΓΝΑ ειδικευθείς & μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία

τ. Διευθυντής Whiston Hospital, Liverpool, Αγγλία

επικοινωνία
case studies

Case Studies

Σε αυτήν τη σελίδα θα μπορείτε να παρακολουθείτε το χρονικό των πιο απαιτητικών υποθέσεων που αναλαμβάνει κάθε φορά ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Μάνος Παντελίδης και το επιτελείο του.


Copyright © 2010 Dr. Manos Pantelidis
Web Design & Development by Generation Y